Sammenslutningen

af Seniorer og Pensionister

Formål

Sammenslutningens formål er på et partipolitisk uafhængigt grundlag at varetage fælles interesser for de tilsluttede foreningers medlemmer. Varetagelsen sker via repræsentation i den forhandlings-berettigede Centralorganisation af 2010 (CO10).

Sammenslutningen kan samarbejde med andre organisationer.

Fokus

Bestyrelsen er enig om, at der i kraft af tjenestemandslovens § 49 er meddelt tjenestemandspensionisterne forhandlingsret over for finansministeren (skatteministeren) for så vidt angår pensionsspørgsmål, og at det er med udgangspunkt heri, at bestyrelsen skal fastholde arbejdet med at italesætte tjenestemændenes pensionsvilkår, og at fastholde fokus på at tjenestemændenes pensionsvilkår vedligeholdes og ikke forringes.

Sammenslutningens start

Start af sammenslutning

Af Bjørn Wikkelsøe Jensen.


Baggrund

Baggrund for Sammenslutningens start

Af Hans Agerbo Jensen.

 

Referat


Sammenslutningens mødereferater og anden skriftlig kommunikation indsættes her.

Nyttige link


DTS seniorer

Politipensionisternes Landsforening

TAT

TAT,s seniorer

Forsvarets Civil Etat (Link afventer)

Kommende møder

Hovedbestyrelsesmøde.